Utbildning

För vem?

Utbildning för kuratorer, läkare och sjuksköterskor inom cancervården. Utbildningen anpassas individuellt utifrån var och ens yrkeskompetens. Alla arbetar tillsammans med de svåra frågorna om fortsatt behandling, avslutad behandling, benmärgstransplantation m.m.

”All vårdpersonal borde få möjlighet att gå kursen – vi använder oss själva som verktyg!” (Tidigare kursdeltagare)

Varför?

Hela familjen behöver hjälp när någon blir sjuk. Mammor, pappor, barn och syskon far illa. En långvarig sjukdom medför ett slitage på hela familjen där hotet om döden ständigt är närvarande.

Forskning visar bland annat att:

  • En cancersjukdom skadar familjer som hittills upplevt att de har bra relationer.
  • Familjemedlemmar kan inte erbjuda stöd eftersom de själva är en sårbar grupp.
  • Familjemedlemmar skyddar varandra från sina tankar och upplevelser och delar inte tankar och oro om livet och döden.
  • Upplevelsen av att ”inte tala” med varandra är i sig traumatiserande.
  • Paren saknar hjälp som införlivar den man lever tillsammans med.
  • Depression, trötthet, smärta, stress, ängslan, behandling och medicinering påverkar livet, relationerna och sexualiteten.

”Denna utbildning önskar jag av hela mitt hjärta blir det arbetssätt som kommer att vara rådande inom arbete med människor i svåra livssituationer.” (Tidigare kursdeltagare)

Upplägg och innehåll

Sex till åtta deltagare från olika regioner i Sverige med olika yrkeskompetenser men som alla arbetar med samma sak – människor som blir svårt sjuka i cancer eller livshotande sjukdom.

Utbildningen består av tre steg där du kommer att få träning i att möta hela familjen. Det är du som behöver ta ett steg
framåt för att hjälpa dem. Varje steg innebär en fördjupning.

”En mycket bra grund att stå på… man får känna på sina egna svagheter, fasor, död… ger bra verktyg.” (Tidigare kursdeltagare)

Steg 1 består av 4 utbildningsdagar i Örebro. Du får träffa familjemedlemmar som har erhållit familjebehandling för att höra deras reflektioner och tankar. Föreläsning, visning av bilder som familjemedlemmar ritat. Eget personligt arbete och övningar. Hemläxor. Reflektioner och diskussioner. Utbildningens fokus är familjen och hur vi som vårdpersonal kan hjälpa dem om vi vågar göra annorlunda. Tonvikten ligger inte på teoretisk inläsning utan på övning och praktik. Det kommer att handla om livet och döden, hur du ser på livet och din egen död. Om du inte vågar närma dig din egen död eller tala om den är det svårt att samtala med familjer om det.

I Steg 2 fortsätter vi med handledning och träning i familjebehandling. Patientfall tas med till handledningstillfällena. Uppgifter ges mellan gångerna vilket leder till ett nytt sätt att förhålla sig och en konkret träning i vardagen. En hjälp att komma igång och inte stanna vid att bara tänka.

I Steg 3 ges 4-10 tillfällen med direkthandledning på din arbetsplats eller resa med familjen till GestaltStudion
i Örebro. Vi arbetar tillsammans med familjen och följer upp arbetet du gör mellan dessa tillfällen.

De olika stegen bygger på varandra. Steg 2 förutsätter att du har gått steg 1 och steg 3 förutsätter att du har gått steg 1 och 2.

”Stärks i min yrkesroll… inspireras att stötta patient och familj och våga testa alternativa lösningar.” (Tidigare kursdeltagare)

Tidigare kursdeltagares kommentarer

Om kursledarna:
”Bra i alla lägen. Ser just vad jag behöver!”
”Fantastiska (…) kompletterar varandra på ett bra sätt.”
”Kunniga och inspirerande…ingav ett lugn till gruppen.”

Om innehållet:
”Varje steg innehåller ett djup som påverkar mig djupt och som visar sig ge ett växande i mig som person samt i min yrkesroll.”

Om upplägget:
”Kanon! Jobba med mig själv och patienterna, mycket nyttigt.”

Fritt ur hjärtat:
”Känner mig uppfylld.”
”Mycket bra att få jobba med sig själv, lyssnandet och lärandet blir mer direkt och ärligt.”
”Allt har varit superbra. Ibland väldigt jobbigt men nödvändigt!”
”Jag är bara så innerligt glad att jag fick denna möjlighet.”
”Allt vi har gjort på kursen har gett mig massa inspiration och energi.”
”Nu törs jag hjälpa andra patienter och ge mig in i samtal jag troligtvis aldrig skulle ha vågat utan den här resan.”
”All vårdpersonal borde få möjlighet att gå kursen – vi använder oss själva som verktyg!”
”Denna utbildning önskar jag av hela mitt hjärta blir det arbetssätt som kommer att vara rådande inom arbete med människor i svåra livssituationer.”

Pris och anmälan

Skicka intresseanmälan till info@gestaltstudion.se
eller kontakta Kristina Elgenstierna på 070-208 45 55

”Fantastisk kurs och kursledare!” (Tidigare kursdeltagare)