Om oss

Idé och vision

Gestaltstudions vision är att ge familjebehandling vid cancer och livshotande sjukdom.

Vi vill öka förståelsen för hela familjens behov vid cancer, livshotande sjukdom och död genom information, föreläsningar och utbildning till kommuner, landsting, patient-anhörigföreningar, universitetsutbildningar m fl.

Målet är att människor ska kunna leva med så få skador som möjligt vid cancer, sorg och trauma och att omgivningen ska klara av att finnas med i situationen.

» Till sidans topp

Behandlare och terapeuter:
Övriga medarbetare:

Olle Fahlen
Meditation

Rebecka Lindberg
Foto, formgivning & it-ansvar

Personalgrupp

Kristina Elgenstierna

VD Kristina Elgenstierna

Gestaltpsykoterapeut, socionom och mindfulnessinstruktör.

Gestaltpsykoterapeut, socionom och mindfulnessinstruktör.

Kristina grundade företaget GestaltStudion AB 2001. Sedan 2008 driver hon företaget på heltid. Kristina har arbetat som kurator inom Örebro Läns Landsting sedan 1980-talet och på hematologen på Universitetssjukhuset i Örebro sedan 1991.
Hon har över 20 års erfarenhet av arbete med familjebehandling inom cancervården, sorgbehandling för färsk och oförlöst sorg, trauma, kris, panikångest och depression.

Sedan 1994 arbetar hon med processhandledning för skilda grupper inom kommun, landsting, företag och organisationer.

1999 startade Kristina Sorgbehandlingsgruppen för oförlösta sorger i Örebro. Hon drev denna verksamhet i Region Örebro Läns regi fram till 2017. Metoden ”Den nödvändiga smärtan” är hämtad från Danmark där den utvecklats och använts sedan mitten av 1970-talet. I Vuxensorggruppen på Gestaltstudion arbetar vi enligt samma metod.

Utbildning:

Traumautbildning ”Hjärnan och nervsystemet” med Judith Beermann Zeligson, 2015.
Diplomerad Mindfulnessinstruktör 2012.
4-årig Master of Science In Gestalt Psychotherapy,
1999 – 2003, Masterexamen 2005, Gestalt Akademin
i Skandinavien i samarbete med University of Derby,
England.
2-årig psykosocial vidareutbildning i Gestaltterapi,
1992 – 1994.
Socionomexamen, 1981.

Kontakt: kristina@gestaltstudion.se

» Till sidans topp

Ulla Åberg

Medarbetare Ulla Åberg

Socionom med vidareutbildning inom komplicerad sorg

Ulla har arbetat som socionom sedan 1993. Hon har erfarenhet av arbete som flyktingmottagare, socialsekreterare och som kurator inom en njurmedicinsk enhet. Ulla var under en period sorgebehandlare i Sorgbehandlingsgruppen i Region Örebro Län tillsammans med Kristina Elgenstierna. Sin längsta erfarenhet har Ulla av arbete som socialkonsulent inom Arbetsförmedlingens avd. Rehabilitering till arbete där hon jobbat med arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med olika funktionsvariationer.

Utblidning:

Utbildning i ”Den nödvändiga smärtan” Sorgbehandling
för oförlösta sorger, 1999.
Grundkurs i Gestaltterapi, 1994.
Socionomexamen, 1994.

Kontakt: ulla.aberg@gestaltstudion.se

» Till sidans topp

Linda Jonsson

Ellen Glasell

Kim Loeld