Välkommen till Gestaltstudion i Örebro och Värmland!

GestaltStudion Familjemottagning AB i Örebro och Värmland
Terapi – Parterapi – Familjeterapi

Välkommen till Gestaltstudion i Örebro och Värmland!

GestaltStudion Familjemottagning AB i Örebro och Värmland
Terapi – Parterapi – Familjeterapi

Välkommen till Gestaltstudion i Örebro och Värmland!

GestaltStudion Familjemottagning AB i Örebro och Värmland

Terapi
Parterapi
Familjeterapi

Vi erbjuder:

  • Gestaltpsykoterapi för individ & grupp
  • Parterapi & familjeterapi
  • Processhandledning i grupp för landsting, kommun, företag och organisationer
  • Utbildning för personal inom cancervården
  • Skräddarsydda föreläsningar för kommun, landsting, patientföreningar och universitet

Våra specialområden är:

  • Parterapi & familjeterapi vid cancer eller annan livshotande sjukdom
  • Kris och trauma
  • Färsk och oförlöst sorg – vi har öppna sorggrupper för barn & vuxna
  • Panikångest
  • Depression
AKTUELLT:

Öppna sorggrupper för vuxna. Just nu har vi en ledig plats för en man. Kontakta oss för mer info eller studiebesök.