Välkommen till Gestaltstudion i Örebro!

GestaltStudion Familjemottagning AB i Örebro
Terapi – Parterapi – Familjeterapi

Välkommen till Gestaltstudion i Örebro!

GestaltStudion Familjemottagning AB i Örebro
Terapi – Parterapi – Familjeterapi

Välkommen till Gestaltstudion i Örebro!

GestaltStudion Familjemottagning AB i Örebro

Terapi
Parterapi
Familjeterapi

Vi erbjuder:

  • Gestaltpsykoterapi för individ & grupp
  • Parterapi & familjeterapi
  • Processhandledning i grupp för landsting, kommun, företag och organisationer
  • Utbildning för personal inom cancervården
  • Skräddarsydda föreläsningar för kommun, landsting, patientföreningar och universitet

Våra specialområden är:

  • Parterapi & familjeterapi vid cancer eller annan livshotande sjukdom
  • Kris och trauma
  • Färsk och oförlöst sorg – vi har öppna sorggrupper för barn & vuxna
  • Panikångest
  • Depression
AKTUELLT:

Vi har flyttat till Oskarsvägen 16B i Örebro. Öppna sorggrupper för vuxna. Kontakta oss för mer info eller studiebesök.