Färsk sorg

Färsk sorg inträffar när du har förlorat någon eller något som är viktigt för dig. Sorg är naturligt när någon dör. Alla föds vi och alla dör vi. Det viktiga är att du tillåter dig att sörja när någon har dött. Tillåt dig att gråta, att tala om den döde och att minnas ihop med andra.

Omgivningen har ofta svårt att bemöta dig som befinner dig i sorg. Du kan känna dig ensam och märka att ingen annan talar om den som har dött. En del undviker dig och går omvägar när de ser dig.

I en familj är det vanligt att man skyddar varandra och särskilt barnen. Ni talar inte om den som har dött fast samtliga i familjen går och tänker på den döde. Då blir det sämre kontakt i familjen vilket blir ytterligare en förlust.

Omgivningen och du tänker att efter begravningen och efter 2-3 månader ska det kännas bättre. Det gör det sällan. De första tre månaderna brukar man vara ”i en dimma”. När det gått fyra månader djupnar sorgen och det är än viktigare att du tillåter dig det. Färsk sorg anser vi att du har upp till 2 år.

Tillåt dig att känna det du känner och tänka det du tänker. Det är inte bråttom att ta bort tillhörigheter. Det kan tvärtom vara en risk att städa undan för fort. Det är viktigt att inte undvika det som gör ont t ex att titta på foton. Ta det i din och inte i omgivningens takt. Du kanske har en omgivning som inte står ut med din smärta. Omgivningen har många och olika synpunkter. De är sällan nöjda med en sörjande. Du gråter för mycket eller för lite, du går aldrig ut eller du går ut för tidigt och för mycket…

I en sund sorgreaktion kan du behöva hjälp att stanna kvar i sorgens känslor så att du inte ”fryser” den.  En frusen sorg hindrar Dig från att leva fullt ut därför att du inte vågat möta sorgens nödvändiga smärta.


Öppna Sorggrupper

Barnsorggrupp
Öppen stödgrupp för barn i sorg 6-18 år. För dig som mist en mamma, pappa, syskon eller annan viktig person. I gruppen pratar vi om den som har dött och gör olika övningar kopplade till minnen och känslor om den döde. Du träffar andra barn som har mist en nära anhörig. Vi gråter och skrattar och pratar om hur livet har förändrats. Vi målar och leker. Fikastund har vi varje tillfälle.

Att delta i gruppen kostar ingenting. Ring eller mejla för intresseanmälan. Efter anmälan kommer hela familjen på ett studiebesök till Gestaltstudion. Barnsorggruppen har vi varannan tisdag mellan 16.30-18.30. Det är en öppen grupp vilket betyder att man kan börja när man vill under terminen.

Vuxensorggrupp
Öppen sorggrupp för dig som mist en familjemedlem eller annan närstående  och har sorg. Öppen grupp betyder att det är kontinuerligt intag. När någon slutar bjuder vi in en ny. Vi arbetar med den danska modellen ”Den öppna sorggruppsmetoden” eller ”Den nödvändiga smärtan”.  När någon i familjen dör förändras livet för dem som är kvar. Att träffa andra med liknande upplevelser kan stödja dig och hjälpa dig att sörja fullt ut så att sorgen inte ”fastnar”. Vi pratar och gör olika övningar kopplade till minnen och känslor kring den/de döda. Du kommer att få egen tid och lyssna på de andra i gruppen.

Sorggruppen träffas varannan vecka i 2 timmar. Efter 1,5 timme går gruppledarna. Gruppdeltagarna bjuds på fika och pratar fritt i en halvtimme. För gruppdeltagarna gäller tystnadslöfte. Ring eller mejla för en intresseanmälan.

Föräldrasorggrupp
En öppen sorggrupp för dig som fått sent missfall, gjort en sen abort eller har ett spädbarn som har dött. Ni träffas tillsammans i gruppen och samtalar om det som har hänt och hur livet är nu. Det är viktigt att bearbeta sorgen för att ev barn som kommer senare inte ”ärver” en sorg som inte har bearbetats. Gruppen träffas 2 timmar, sista halvtimmen på egen hand utan gruppledare. Gruppdeltagarna bjuds på fika. Ring eller mejla för en intresseanmälan.


Fastlåst sorg

En fastlåst sorg är när det inte har fungerat för dig att stanna kvar i sorgens känslor.

Du har ett infekterat sår inuti som är fullt med var som du har lagt en tjock sårskorpa ovanpå. Du lever inte fullt ut. Du är aldrig riktigt glad. Du kanske har tappat dina sexuella känslor. Du gråter men det syns inte. Du känner själv att du inte kommer vidare. Du har kanske upplevt att du inte har tagit farväl av den som har dött.

Det går att lösa upp en fastlåst sorg trots att det kanske har gått 10-20 år sedan förlusten. Kontakta Kristina Elgenstierna eller Traumagruppen högspec. psykiatrisk vård i Örebro för frågor eller anmälan till Sorgbehandlingsgruppen. En länk till Sorgbehandlingsgruppens hemsida finns även på sidans topp.» Till artikeln ”Gruppövningar hjälper anhöriga att läka smärtsamma sår av sorg” i Dagens Medicin.

» Till sorg- behandlingsgruppens hemsida för fastlåst sorg

» Radioinslag med Dan Åke, f. d. medlem i vår vuxensorggrupp och Kristina Elgenstierna,  VD Gestaltstudion

Du behöver gå in i mörkret för att hitta ljuset. I mörkret kan du behöva vägledning. Ljuset är mörkrets motpol liksom livet är till döden. Båda behövs. Det finns inget liv utan död eller ljus utan mörker.