Familjebehandling vid cancer eller annan livshotande sjukdom

Familjebehandling vid cancer eller annan
livshotandesjukdom innebär att du och dina
närstående får hjälp att tala med varandra
om tankar och känslor som berör liv och död.
När en familjemedlem drabbas av cancer eller
annan livshotande sjukdom kommer ni nära
varandra på ett sätt men fjärmar er på ett
annat. Var och en bär sin egen börda och du
talar inte om det du verkligen går och oroar dig
för. När någon har dött ångrar vi det vi inte har
sagt och det vi inte har gjort.

Forskning visar att:

 • En cancersjukdom skadar familjer som hittills
  upplevt att de har bra relationer.
 • Familjemedlemmar kan inte erbjuda stöd till
  varandra eftersom de själva är en sårbar grupp.
 • Familjemedlemmar skyddar varandra från sina
  tankar och upplevelser och delar inte tankar och
  oro om livet och döden. Upplevelsen av att ”inte
  tala” med varandra är i sig traumatiserande.
 • Par saknar hjälp som införlivar den man lever
  tillsammans med.
 • Depression, trötthet, smärta, stress, ängslan,
  behandling och medicinering påverkar livet,
  relationerna och sexualiteten.

Barn och ungdomar har många tankar och funderingar
när någon i familjen är sjuk. De skyddar i regel de vuxna
i omgivningen och berättar inte vad de tänker och känner.
GestaltStudion hjälper hela familjen och erbjuder
familjebehandling vid cancer eller annan livshotande
sjukdom. Vår erfarenhet är att det är bra att arbeta med
barnen tillsammans med föräldrarna omkring sjukdom
och rädsla för döden. När föräldern har dött kan man inte
längre skydda barnen.

Vi samarbetar med din läkare och kurator. Du kan ansöka
om fondmedel till familjebehandlingen.» Kristina Elgenstiernas masteruppsats ”Glasväggen”. En studie av gestaltpsykoterapi med par där den ene partnern har en livshotande sjukdom.

» Radioklippet ”Samtal med kurator i P1-morgon” med Kristina Elgenstierna angående behandling och rehabilitering vid cancersjudom.

» naracancer.se – en sida för dig som är ung och står nära någon med cancer. Här kan du få mer information, ställa frågor eller prata med andra barn & ungdomar som befinner sig i samma situation.